Contact

Numele Heron provine de la o divinitate traco-dacică, parte componentă a celebrului cult religios al Cavalerilor Danubieni. Heron este zeul la care acești cavaleri cereau protecție și îi aduceau ofrande. În esență este un militar, un războinic care are ca principală deviză “luptă împotriva a tot ce este rău”. El vine din negura vremurilor străvechi ca un invictus (invincibi), sanctus (sfânt), yohiras (puternic), aeternus (veșnic) și se metamorfozează, odată cu răspândirea creștinismului în Dacia, în Sfântul Gheorghe. Un alt personaj legendar care prin credința și martiriul suferit pentru atașamentul său sufletesc pentru numele și jertfa Domnului Iisus Hristos este în galeria marilor sfinți creștini. Cavaler la Daci, Sfânt mare mucenic în Biserica Creștină, Heron este personajul istoric ce întruchipează simbioza naturală a credinței și a tradițiilor străvechi cu nobile valori și idealuri ale prezentului. Războinic călare, patron al armatei, Heron este Sfântul Gheorghe care în goana calului, cu mantia-i fluturând, lovește cu sulița balaurul – un simbol al răului pământean. Fundația care-i poartă numele promovează și militează pentru aceleași valori și principii fundamentale în apărarea binelui.

 

Adevărata Românie nu este un mit, o alocuțiune abstractă sau un impuls patriotard. Este o realitate care ne definește pe noi ca națiune distinctă și firească între popoarele Europei și ale lumii. Evident că nu este nevoie de o anumită filosofie și argumente jenante pentru a defini și explica ceva ce există deja. Este nevoie să ne luminăm simțurile și mintea și să înțelegem că nu trebuie să acceptăm minciuna și neadevărul despre noi ca români. Despre trecutul nostru, despre prezent și viitor. Avem nevoie de noi și putem fi fericiți și eterni numai prin noi înșine. Adică să credem în noi, în valorile, credința și tradițiile moștenite din moși strămoși. Prin proiectul nostru editorial nu ne propunem să intrăm în zona murdară, confuză și abjectă a dezbaterilor politice. Vrem să prezentăm și să promovăm, fără exagerare și abatere de la realitatea în sine, curățenia sufletului nostru românesc, bogăția noastră spirituală și să ne cunoaștem mai bine prin ceea ce facem, gândim și rostuim pe românește.

 

Redacția România adevărată

Mihai Chirea – Director general

 

Elena Boholț – Redactor Șef

 

Gabriel Boholț – Șef Departament Foto-Video

 

Milena Ispas – Redactor

 

Paul Rogojinaru – Redactor